บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินงานมากว่า 22 ปี ในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ภายใต้ตราสินค้า Microtex, Paragon, Indiana, ตรามังกร ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรามีครบทุกช่องทาง (Multi Channel Distribution) ซึ่งได้แก่ industrial Business to Business, Modern Trade, Retails Trade, Traditional Trade และ E-Commerce.

ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ได้สิทธิ์เพื่อผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM และได้รับความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับเจ้าของสินค้า/ตราสินค้าชั้นนำของโลก อาทิ Ansell, TOWA, Honeywell, No-Cry, Kimberly-Clark, ATG, Dupont-Kevlar, TEIJIN ฯลฯ

วิสัยทัศน์

เราจะทําให้ทุกคนทํางานและดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิผล ด้วยสินค้าเพื่อความปลอดภัย และด้วยบริการของเรา

พันธกิจ

กลัฟเท็กซ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งคิดค้น พัฒนา แสวงหาสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่สามารถตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต้องการอย่างต่อเนื่อง
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ทันสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งกว่า เราเป็นผู้คิดค้นการผลิตเส้นใย Microtex Fiber เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ โดยได้รับการจดทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2545 เรามีการผลิตถุงมือโดยใช้เส้นใย Engineering Yarn เพื่อทำถุงมือกันบาด การใช้เส้นใย เคฟล่า เพื่อทำถุงมือกันบาดและกันร้อน การผลิตถุงมือ Touch Screen การผลิตชุดปฏิบัติงานกันความร้อน กันเปลวไฟ กันความเย็น และอื่นๆอีกมากกมาย

นโยบายด้านคุณภาพ และบริการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและมอบบริการที่ดีที่สุดด้วยทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับงาน พร้อมให้บริการหลังการขายที่ดี ด้วยะบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรับฟังความต้องการ และปัญหาของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
0
ก่อตั้งขึ้น (พ.ศ.)
0
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)
0
ยอดขายปี 2565 (ล้านบาท)
0
เครื่องจักร
0
พิ้นที่คลังสินค้า (ตรม.)
0
พนักงาน