ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำสงฆ์ประจำปีของบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

พิธีรดน้ำสงฆ์ประจำปีของบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

เนื่องในโอกาสที่สำคัญนี้ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความเคารพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567ในพิธีนี้ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ผู้บริหารของเราและผู้บริหารทุกท่านได้ให้เกียรติรดน้ำสงฆ์และมอบพรให้แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในงานและชีวิตกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีไทย แต่ยังเป็นการส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นครอบครัวและความเข้าใจระหว่างพนักงานและผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความห่วงใยที่มีต่อกันบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมในพิธีนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน