รางวัลเกียรติยศ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาทำให้ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้รับ ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง และรางวัลต่างๆมากมาย จากหลากหลายสาขา
ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงฝีมือและคุณภาพ

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2561

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

รางวัลรางวัลสุดยอด SMEs ปี พ.ศ. 2558 , พ.ศ. 2559 , พ.ศ. 2560

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น

รางวัลการบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2560 , พ.ศ. 2561

Prime Minister Industry Award

รางวัล Prime Minister Industry Award ปี พ.ศ. 2560 , พ.ศ. 2561 , พ.ศ. 2564

มาตรฐานของเรา

ได้รับการรับรองมาตรฐานในการบริหารจัดการในระดับประเทศและสากล

ประมวลภาพการรับรางวัล