Public Relations

กลัฟเท็กซ์ ร่วมกับ สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 มอบชุด PAPR และหน้ากากอนามัย CarePlus

กลัฟเท็กซ์ ร่วมกับ สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 มอบชุด PAPR และหน้ากากอนามัย CarePlus พร้อมเงินสบทบทุน แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ร่วมกับคณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสบทบทุนให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

คุณ เสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ผู้บริหารบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์(PAPR) ยี่ห้อ TECMEN จำนวน 2 เครื่อง และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ CarePlus จำนวน 1 ลัง ( 2,000 ชิ้น) ร่วมกับคณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 บริจาคสมทบทุน จำนวน 682,395 บาทในครั้งนี้ด้วยโดยมี นาวาเอกหญิงภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย และกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างปลอดภัยต่อไป