ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด19 ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ช่วงปลายปี 2563 จ. สมุทรสาคร เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลใน จ.สมุทรสาคร ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ผู้บริหาร บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด จึงได้ส่งพนักงานบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการให้บริการประชาชน ผู้ที่มาติดต่อกับทาง รพ.  เป็นจำนวน 8 รายการดังนี้

  1. เจลแอลกอฮอล์ 30 ml.  : 10,000 ชิ้น
  2. เจลแอลกอฮอล์ 300 ml.  : 450 ชิ้น
  3. สเปรย์แอลกอฮอล์ 100 ml.  : 1,200 ชิ้น
  4. ผ้าปิดจมูก Nano Kid  : 500 ชิ้น
  5. ผ้าปิดจมูกอนามัย รุ่นผ้าถัก  : 2,040 ชิ้น
  6. หน้ากาก KN-95  : 900 ชิ้น
  7. ชุด Cover All Size L  : 500 ชุด
  8. ชุด Cover All Size XL  : 500 ชุด

มูลค่ารวม 564,478.50 บาท

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2564 ของ บ.กลัฟเท็กซ์ ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ตลอดปี เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยหวังว่าทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร และประชาชนคนไทย จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Related Posts