ข่าวประชาสัมพันธ์

CSR โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ผู้นำเรื่องถุงมือเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกชนิด ได้รวมทำ CSR กับ คพอ.

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ผู้นำเรื่องถุงมือเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกชนิด ได้รวมทำ CSR กับ คพอ. 400 (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม) ณ โรงเรียนวัดมณีเลื่อน จ.เพชรบุรี

ในงานมีการทอบทุนการศึกษา บริจาคเงิน สิ่งของ และหน้ากากอนามัย พร้อมกระเป๋าผ้า ให้เด็กๆทั้ง 105 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อเด็กๆ และโรงเรียน เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

Related Posts