เกร็ดความรู้

Mindset ด้านความปลอดภัยในการทำงาน | GLOVETEX.COM

1. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

           การเป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลกระทบมากที่สุด ผู้บริหารของเราเชื่อว่า หากเราต้องการให้พนักงานของเราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ต้องเริ่มจากผู้นำที่ดี ต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้พนักงานของเราปฏิบัติตาม  รวมถึงจป วิชาชีพเองก็เช่นกัน ดังนั้นการที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารระดับสูง ควบคู่ไปกับการจัดหาทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นไปในทิศทางที่ปลอดภัย ส่งผลให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยลงไปในที่สุด

2. การอบรมพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

           ทางไซแอมฯ เชื่อว่า การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานของเราในองค์กร จะช่วยให้พนักงานของเราตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย เป็นถือว่ากุญแจดอกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากพนักงานทุกคนในทุกสายงานรู้จักนโยบายฯ รู้จักกฎระเบียบ รู้จักวิธีการทานที่ถูกที่ สินค้าก็จะมีคุณภาพดี ลดความเสี่ยงที่จะประสบอันตรายจากการทำงานได้

3. การสื่อสารด้านความปลอดภัยเชิงบวก

           ทางไซแอมฯ ตระหนักดีว่า พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรมีคุณค่า เป็นผู้อยู่ร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ มาจากรุ่นสู่รุ่น  เราจะรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้หาข้อสรุปที่พ้องต้องกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ มากกว่าการถูกยัดเยียด

4. คอยมองหาสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อให้จุดติดขัดให้ไหลลื่นดีขึ้นเสมอ

           ทางไซแอมฯ เชื่อว่า ไม่มีกลยุทธ์ใดหรือยุทธวิธีใดๆ ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ เราจึงมองหากลยุทธ์และเลือกใช้ยุทธวิธีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเราพยายามหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมกับวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ  หรือรับฟังจากเครือข่ายความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชมรมความปลอดภัยฯ หรือในไลน์ที่เกี่ยวข้อง นำมาประยุกต์ ปรับใช้กับองค์กรของเรา เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงานของเรามีการพัฒนาตนเอง คอยเปิดกว้างและไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆ

5. Safety Morning Talk ทุกเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็น

           เราเชื่อว่าการทำกิจกรรม Safety Morning Talk ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่ควรทำก่อนเริ่มงาน ซึ่งไซแอมเองเชื่อว่า ยิ่งเราทำงานกับบุคคลอื่น หากขาดการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้งานเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามมา ซึ่งทางไซแอมจะมีการคุยกันสั้นๆ 5-10 นาที โดยเราจะพยายามเน้น บอกกล่าว หรือเตือนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย เพื่อไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง นอกจากนี้ safety morning talk ยังช่วยให้เกิด team work ที่ดีอีกด้วย

           ทั้งหมดนี้ คือแนวความคิดด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety mindset) ของเราบริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่นจำกัด เราตระหนักดีว่า คงมีหลายๆบริษัทฯ ที่มีแนวความคิดที่ดี และมีบุคลากรที่มีความสามารถอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเราเองก็จะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี พนักงานมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความปลอดภัย มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะควบคู่ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลตัวแทนฝ่ายขายเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา
ได้ที่ Call Center : 034-878762 ต่อ 3
หรือสามารคติดตามเราได้ที่ : คลิกที่นี่
สายด่วน 083 989 7512 (ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/1390-mindset

Related Posts