นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ GLOVETEX โดยบริษัท บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยขอสัญญาว่า จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ของ glovetex.com และ/หรือเมื่อเข้าเป็นสมาชิกแสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณายุติการเข้าชม และการใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ เมื่อท่าน ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกโดย ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมทางออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทฯ เพื่อการ ดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์
ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
– เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
– เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงกรณีที่ใช้บริการต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
– เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมต่างๆ ในการวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ และอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ข้อมูลสถิติดังกล่าวจะไม่รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของใคร อีกทั้งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
– ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซตต์เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
– ขอสงวนสิทธิ์ในการห์บริการการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ รวมถึงบริการบางประเภท เช่น การสมัคร การบริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และอื่นๆ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนการใช้งานไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น
– ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะยินยอมรับผิดชอบ ต่อค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้งาน หรือบัญชีของท่าน
– ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง สมบูรณ์ และแก่ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยถูกต้องอยู่เสมอ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้ บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเท็จ ข้อมูลไม่ทันสมัย หรือผู้ใช้บริการไม่รักษารหัสผ่านเป็นความลับ หรือขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานอันไม่เหมาะสม
– บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ่น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
– หากผู้ใช้บริการเว็บไซต้ของทางบริษัทฯ ได้มีการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ดูหมิ่นศาสนา ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เป็นผลให้ทางบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการท่านนั้น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
– คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล contact@glovetex.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา

 

ความเป็นตัวตนของเรา

เว็บไซต์ของเราคือ: https://glovetex.com

เมื่อผู้เยี่ยมชมทิ้งความเห็นบนเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มความเห็น รวมถึงที่อยู่ IP และสตริงของตัวแทนผู้ใช้เบราว์เซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบสแปม.

ข้อมูลที่ถูกตั้งค่าให้เป็นอนอนิมไอซ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากที่อยู่อีเมลของคุณ (เรียกว่าแฮช) อาจถูกให้บริการโดย Gravatar เพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้งานอยู่หรือไม่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gravatar สามารถดูได้ที่นี่: https://automattic.com/privacy/. เมื่อความคิดเห็นของคุณได้รับการอนุมัติ รูปโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏให้เห็นกับสาธารณชนในบริบทของความคิดเห็นของคุณ

สื่อ หากคุณอัปโหลดรูปภาพบนเว็บไซต์ คุณควรหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งภูมิภาคซึ่งมีอยู่ (EXIF GPS) ผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและสกัดข้อมูลตำแหน่งจากรูปภาพบนเว็บไซต์ได้

คุกกี้ หากคุณทิ้งความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจเลือกที่จะเก็บชื่อ ที่อยู่อีเมล และเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบคุกกี้ สิ่งเหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อคุณทิ้งความคิดเห็นอีกครั้ง คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุหนึ่งปี

หากคุณเข้าชมหน้าเข้าสู่ระบบของเรา เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกลบออกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะตั้งค่าคุกกี้หลายรายการเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและตัวเลือกการแสดงหน้าจอของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะมีอายุสองวัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะมีอายุหนึ่งปี หากคุณเลือก “จดจำฉัน” การเข้าสู่ระบบของคุณจะอยู่ได้สองสัปดาห์ หากคุณออกจากระบบบัญชีของคุณ คุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูกลบออก

หากคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้เพิ่มเติมหนึ่งรายการจะถูกบันทึกในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลและเพียงแค่แสดงรหัสบทความของบทความที่คุณแก้ไขเมื่อเมื่อวันหนึ่ง

เนื้อหาที่ฝังบนเว็บไซต์อื่น ๆ บทความในเว็บไซต์นี้อาจรวมเนื้อหาที่ฝังจากแหล่งอื่น (เช่นวิดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ฝังจากเว็บไซต์อื่นจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับผู้เยี่ยมชมที่เข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ใช้คุกกี้ ฝังติดตามจากบุคคลที่สาม และตรวจสอบการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ฝัง รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ฝังหากคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้น

ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับข้อมูลของคุณ หากคุณขอรีเซ็ตรหัสผ่าน ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกนำมาใส่ในอีเมลการรีเซ็ตรหัสผ่าน

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ หากคุณทิ้งความเห็น ความเห็นและเมตาดาต้าของความเห็นจะถูกเก็บไว้ไม่จำกัดเวลา นี้เพื่อให้เราสามารถรู้จักและอนุมัติความคิดเห็นตามลำดับอัตโนมัติแทนที่เราจะเก็บไว้ในคิวการตรวจสอบก่อน

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา (หากมี) เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาให้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขา ผู้ใช้ทุกคนสามารถดู แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้ทุกเมื่อ (ยกเว้นว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของพวกเขาได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์ยังสามารถดูและแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้

สิทธิ์ที่คุณมีต่อข้อมูลของคุณ หากคุณมีบัญชีในเว็บไซต์นี้ หรือทิ้งความคิดเห็น คุณสามารถขอรับไฟล์ส่งออกของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา คุณยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณได้ นี่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราต้องการเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหาร กฎหมาย หรือความปลอดภัย

ข้อมูลของคุณถูกส่งไปที่ไหน ความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจได้รับการตรวจสอบผ่านบริการตรวจสอบสแปมอัตโนมัติ