ชุดตรวจ ATK Getein
ตรา เจเทริน
แบบจมูก แบบ 1 เทส

คุณสมบัติ

 • ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน
 • สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง รู้ผลเร็วภายใน 15 นาที
 • รูปแบบใหม่ แบบเก็บตัวอย่างจากน้ำลายใต้ลิ้น
 • มีความแม่นยำ ผลการวินิจฉัยผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
 • เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี ที่ T 6500095
 • ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย
 • 1 test/กล่อง

คำแนะนำ คำเตือน และข้อควรระวัง

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
 • ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้
 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วันหรือเมื่อมีอาการ

 

 • บรรจุ 1 ชุด/กล่อง

รหัสสินค้า: 70-105708