ชุดตรวจ ATK
Nasal Swab Singclean
แบบ 1 กล่อง 20 Test

 • แบบตรวจด้วยตนเอง
 • ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย
 • เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี : T 6400382
 • เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากภายในจมูกแบบตื้น
 • อ่านผลเร็ว 5-10 นาที และไม่เกิน 15 นาที
 • แสดงผลชัดเจน สีเข้ม
 • หลอดพลาสติกสำหรับใส่น้ำยานิ่มบีบง่าย
 • มีที่ตั้งหลอดน้ำยาช่วยลดการปนเปื้อน
 • ความยาวของไม้กำลังดี ไม่เกะกะ
 • ความแม่นยำสูง

การเก็บรักษา

 • ชุดตรวจควรเก็บรักษาในอุณหภูมิระหว่าง 4-30 องศา

ประสิทธิภาพชุดตรวจ

 • Sensitivity (ความไว) 92.15% – 99.05%
 • Specifity (ความจำเพาะ) 97.47% – 99.61%
 • Accuracy (ความถูกต้อง) 97.19% – 99.33%
 • ไม้ Swap จำนวน 20 ก้าน
 • หลอดน้ำยาสกัด จำนวน 20 หลอด
 • จุก dropper สำหรับหยดน้ำยาสกัด 20 อัน
 • น้ำยาสกัด จำนวน 20 หลอด
 • แผ่นตรวจแอนติเจนสำหรับอ่านผล จำนวน 20 แผ่น

รหัสสินค้า: 70-105108