Red Apple
รองเท้าบู๊ท ตราเรดแอ๊ปเปิ้ล
รุ่น SK103 13 นิ้ว สีขาว

  • รองเท้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ พื้นรองเท้าเป็นรอยหยัก ไม่ลื่น
  • รองเท้ารุ่นนี้ใส่ได้ทุกพื้นที่ ลุยน้ำ ลุยโคลน ใส่เข้าสวน แปลงผัก เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม หรือใส่ในโรงงาน
  • โรงงานแช่แข็ง โรงงานผลิต ห้องเย็น หรือสถานที่อื่นๆ
  • เหมาะกับทุกสภาพการใช้งาน ลงไร่ ทำสวน ลงนา ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม
  • โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องเย็น หรือสถานที่อื่นๆ

 

  • ขนาดบรรจุ : 1 คู่

รหัสสินค้า: 66-103008 (9.5") , 66-103009 (10") , 66-103010 (10.5") , 66-103011 (11") , 66-103012 (11.5")
ล้างค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไซส์รองเท้า

US 10, US 11