เสื้อกราวน์กันไฟฟ้าสถิตย์

คุณสมบัติ

  • ระบายอากาศได้ดี
  • ป้องกันฝุ่นละออง
  • สามารถสะท้อนของเหลวได้ดี
  • ทำความสะอาดคราบสกปรกได้ง่าย

การใช้งาน

  • สำหรับใช้งานในห้อง Clean Room
  • สำหรับห้องภาวะควบคุมฝุ่น
  • ขนาดบรรจุ  : 50 ชิ้น

รหัสสินค้า: New Product Cleanroom
has been added to your cart:
Checkout