ผ้าปิดจมูก
Face Mask Yarn Dye
รุ่นซับในสำลี สายคล้องหู

คุณสมบัติ

  • ป้องกันกลิ่นไอเคมี สารระเหยในทุกสภาวะ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรา
  • ใช้ป้องกันจากงานอิเล็คทรนิกส์ งานยานยนต์ และเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกชนิด ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาทั่วไปไม่สามารถป้องกันกลิ่นไอดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจต่างๆ
  • ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดี

​การใช้งาน

  • ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการไอและการจาม
  • ป้องกันควันจากมลพิษในอากาศ ไอเสียรถยนต์
  • ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์

ขนาดบรรจุ

  • 1 กล่องบรรจุ 50 ชิ้น

รหัสสินค้า: 63-312007