MICROTEX®️ EXTRA
ถุงมือถัก ตราไมโครเท็กซ์
รุ่นหนาพิเศษ สีดำ ขอบเทา

คุณสมบัติ

 • มีความกระชับมือด้วยเส้นด้าย MICROTEX
 • ไม่มีเส้นใยติดชิ้นงาน
 • จับชิ้นงานขนาดเล็กได้ถนัดกว่าถุงมือทั่วไป
 • ถุงมือสามารถกักเก็บฝุ่นคราบไขมัน
 • ไม่ให้ตกค้างบนชิ้นงาน
 • ถุงมือไม่ทิ้งขน ไม่มีเส้นด้าย ติดบนชิ้นงาน
 • ถุงมือสามารถป้องกันการขีดข่วนได้ดี
 • ถุงมือมีความยืดหยุ่นสูง ใส่แล้วรูสึกกระชับมือ
 • ถุงมือชนิดนี้ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล
 • หนาพิเศษ

การใช้งาน

 • สำหรับงานอิเล็คทรอนิคส์
 • งานตรวจสอบคุณภาพ
 • สำหรับงานป้องกันทั่วไป
 • งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
 • งานที่ต้องการควบคุมฝุ่นละออง
 • งานประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการความคล่องตัว

ขนาดบรรจุ

 • 1 ถุงบรรจุ 120 คู่
 • 1 กระสอบบรรจุ 5 ถุง

SKU: 11-132607
  Clear

  Additional information

  ลักษณะพิเศษ