ถุงมือยางหนาพิเศษ
รุ่น 40 mil. สีเหลือง

คุณสมบัติ

 • สุตรน้ำยางพิเศษซึ่งถูกออกแบบขึ้นสำหรับการใช้งานหนักโดยเฉพาะ
 • คุณสมบัติด้านกายภาพที่มีความคงทนแข็งแรงสูง
 • ลายถุงมือซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
 • ผ่านกรรมวิธีขจัดโปรตีนน้ำยางส่วนเกิน

การใช้งาน

 • การใช้งานทั่วไป
 • อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
 • อุตสาหกรรมการประมง

​ขนาดบรรจุ

 • 1 ห่อบรรจุ 12 คู่
 • 1 ลังบรรจุ 12 ห่อ

รหัสสินค้า: 38-112208(13) 38-112308(16) 38-112408(26)
  ล้างค่า

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ลักษณะพิเศษ