KIMTECH WetTask
แผ่นเช็ดทำความสะอาด ตราคิมเทค
รุ่น Wiper for Solvent 95’s

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดชนิดเติม แนวทางใหม่ของระบบการเช็ดทําความสะอาดควบคุมการใช้สารเคมี โดยใช้ระบบเช็ด KIMTECH* WetTask* Bucket Wipers ที่อากาศไม่สามารถเข้าไปได้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีขึ้น (OHS) ช่วยให้คุณควบคุมการใช้สารเคมี ตัวทําละลาย (Solvent) และผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดแบบเปียก เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อ (Disinfectant) รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในการเช็ดทําความสะอาดเฉพาะทางในส่วนงานของคุณไได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 • กระดาษเช็ดทําความสะอาดชนิดเติม WetTask* for Solvent แบบแผ่น ชนิดเทเติมเพื่อใช้งาน (Dry Wipers *for Solvent and water-base cleaners) ประสิทธิภาพสูง
 • กระดาษผลิตด้วยเทคโนโลยี Hydroknit เหมาะสำหรับใช้กับสารเคมีสารละลายและสารฆ่าเชื้อหลายประเภทที่ใช้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม เช่น ผงซักฟอก และน้ำยาทำความสะอาดสูตรน้ำ
 • ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถดูซับสารเคมีให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่าขวดพ่นแบบเดิม ๆ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP สำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร
 • รูปแบบถัง Bucket สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการใช้สารเคมีในปริมาณเท่าใด และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติก
 • ฝาปิดอย่างแน่นหนา ช่วยลดโอกาสการเกิดสารเคมีรั่วไหล หรืออันตรายจากไอระเหย

จุดเด่นเพิ่มประสิทธิผลที่ดีขึ้น

 • ระบบปิด WETTASK ช่วยป้องกันการปนเปื้อนข้ามที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ผ้าชุบในถังน้ำยาแบบไม่มีฝาปิด
 • ปรับปรุง Occupational Health and Safety (OH&S) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการปล่อยไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟโดยไม่ตั้งใจ
 • เตรียมการเช็ดเปียกให้อยู่ในระบบที่พร้อมใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและพกพาง่าย มีความสะดวกมากกว่าการใช้ถังแบบเปิด หรือระบบแยกชุปสารเคมีเพื่อเช็ดอุปกรณ์
 • ส่งเสริมสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย ลดการสูญเสียสารละลายจากภาชนะแบบเปิดที่อาจทำให้สารเคมีระเหยออกจากตัวผ้า และลดการสิ้นเปลืองของผ้าที่นำมาเช็ดทำความสะอาด
 • บรรจุภัณฑ์แบบมีฝาปิด เพื่อลดการปนเปื้อน ลดการกระเด็นของละอองสารเคมี เพิ่มความ ปลอ

รหัสสินค้า: 55-064118(ม้วน)
  ล้างค่า

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ลักษณะพิเศษ