MICROTEX®️ Fabric Glove
ถุงมือผ้า ตราไมโครเท็กซ์
รุ่นผ้าไมโครเท็กซ์ พับริม

 • ใช้หยิบจับชิ้นงานที่ต้องการความสะอาด
 • ผลิตจากผ้า MICROTEX® เนื้อละเอียด
 • ไม่มีเศษฝุ่นและไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน
 • ตัดเย็บอย่างประณีต
 • ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์
 • ดูดซับน้ำมันได้ดี

ขนาดบรรจุ

 • 1 ลังบรรจุ 50 โหล
 • งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
 • งานตรวจสอบคุณภาพ
 • งานอิเล็กทรอนิกส์
 • งานจิวเวอรี่

SKU: 45-525117(S),45-525217(M),45-525317(L),45-525417(XXL)
Clear

Additional information

ลักษณะพิเศษ

,

ไซส์

FREE SIZE, S, M, L, XXL