MICROTEX®️POLYESTER FABRIC GLOVE
ถุงมือผ้า ตราไมโครเท็กซ์
รุ่น ผ้าโพลีเอสเตอร์ ติดกระดุม

  • มีความนุ่ม ละเอียด เหนียว ทนทาน ไม่เป็นขุย
  • ไม่ทิ้งขนหรือเศษฝุ่นบนชิ้นงาน
  • ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีขาว
  • ระบายอากาศได้พอสมควร
  • ใช้ขัดเงา ทำความสะอาด
  • ตัดเย็บอย่างประณีต
  • ติดกระดุมที่ข้อมือ
  • งานอุตสารหกรรมทั่วไป
  • งานประกอบชิ้นส่วน
  • งานป้องกันทั่วไป

SKU: 45-145207 (M) , 45-145307 (L)
Clear

Additional information

ไซส์

M, L