Oil Sorbent
แผ่นดูดซับน้ำมัน
Mat M-160 (160แผ่น)

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมัน เพื่อพื้นที่ทำงานที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สามารถดูดซับน้ำมันที่รั่ว ซึม หรือล้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับทดแทนการใช้เศษผ้า เศษขี้เลื่อย หรือสารเคมี

 • ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ 100% (PP – Polypropylene) ดูดซับน้ำมันได้มาก
 • ดูดซับน้ำมันที่รั่วซึมหรือล้น ได้มากถึง 11 เท่า ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์
 • สามารถซับและบิด เพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
 • น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษา
 • สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทดแทนการใช้ขี้เลื่อยหรือเศษผ้า
 • เหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เช่น อุตสาหกรรมเดินเรือ

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

 • มีรอบปรุ สามารถฉีกใช้งานได้ทันทีตามขนาดขอพื้นที่หน้างาน
 • วางรองเพื่อดูดซับน้ำมันที่รั่ว ซึม หรือล้น
 • วางลงบนผิวน้ำ เพื่อจับน้ำมันส่วนเกินในน้ำ

Tips: กระดาษแผ่นดูดซับน้ำมันสามารถบิดใช้ได้หลายครั้ง จึงสามารถบิดน้ำมันทิ้งได้ในถังแยก ลกค่าใช้จ่ายของการทำลายผ้าที่เปื้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • โปรดทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วตามประเภทขยะที่เหมาะสม
 • กรุณาทิ้งบรรจุห่อพลาสติกลงในถังขยะรีไซเคิล งดการทิ้งลงแม่น้ำคูคลอง

รหัสสินค้า: 55-428838(ลัง)
  ล้างค่า

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ลักษณะพิเศษ