Pure Glove Nitrile
ถุงมือยางไนไตร ตราเพียวโกลฟ
รุ่น PURE สีขาว

 • ผลิตจากยางไนไตร คุณภาพดี แบบมีแป้ง
 • ปกป้องมือของผู้สวมใส่จากคราบสกปรก
 • มีความยืดหยุ่น ทนทาน
 • สวมใส่ง่าย สบายมือ
 • กระชับ ยืดหยุ่น

ขนาดบรรจุ

 • 1 กล่องบรรจุ 100 ชิ้น
 • 1 ลังบรรจุ 10 กล่อง
 • กลุ่มสาธารณสุข
 • กลุ่มงานแพทย์
 • ห้องปฎิบัติการ
 • กลุ่มความงาม
 • งานเกษตร

SKU: 37-332108 37-332208 37-332308
Clear

Additional information

ไซส์

S, M, L