Kimberly-Clark WIPERS
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์
รุ่น WYPALL X70 POP-UP

คุณสมบัติ

 • กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยสูงสุด ด้วยระบบจ่ายกระดาษครั้งละ 1 แผ่น จึงใช้ได้สะดวก
 • ป้องกันการปนเปื้อน และช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
 • เหนียว ดูดซับดี เช็ดได้สะอาดรวดเร็ว
 • ไม่ทิ้งฝุ่นขุยหลังการเช็ด

การใช้งาน

 • เหมาะสำหรับงานเช็ดทำความสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร
 • ใช้สำหรับเช็ดมือ
 • เช็ดคราบน้ำมันและน้ำมัน
 • เช็ดและเก็บเศษอาหาร
 • เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัว
 • งานเช็ดทำความสะอาดทั่วไป เช่น เช็ดฝุ่นและคราบสกปรก​

รหัสสินค้า: 55-595414
has been added to your cart:
Checkout