ข่าวประชาสัมพันธ์

กลัฟเท็กซ์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคใต้ ประจำปี 2567

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2567 ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทย

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านความปลอดภัย

ในงานสัมมนานี้ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในทุกสายงาน การนำเสนอเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้งานสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ขอบคุณและมุ่งมั่นในการพัฒนา

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เราจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน