ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออก

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในการก่อตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี
ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
28-29 เมษายน 2566บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้ร่วมแสดงสินค้าในงาน ทั้งถุงมือกันบาด ถุงมือเคฟล่ากันร้อน ถุงมือยางกันสารเคมี ชุดหมีกันไฟ รองเท้าเซฟตี้ และหน้ากากกันฝุ่น และสารเคมี GVS มาตรฐานยุโรป

ภายในงานนิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีกิจกรรมนวัดกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น

  • กิจกรรมภายนอกอาคารสาธิตการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS 1139
  • การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในงานอับอากาศ
  • การสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
  • การบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Related Posts