การเดินทางของกลัฟเท็กซ์

เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินงานมากว่า 22 ปี ในการผลิตและจัดจำหน่าย ถุงมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน