ชุดกันไฟ Dry-Max By Glovetex กับมาตรฐาน S-MARK

ถ้าพูดถึงตราสัญลักษณ์ S-Mark หลายๆ ทางอาจจะยังไม่ทราบ ว่า S-Mark คือสัญลักษณ์ของมาตรฐานใด แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอด...