กลัฟเท็กซ์ ร่วมกับ สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 มอบชุด PAPR และหน้ากากอนามัย CarePlus

กลัฟเท็กซ์ ร่วมกับ สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 มอบชุด PAPR และหน้ากากอนามัย CarePlus พร้อมเงินสบทบทุน แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่...

รู้จักและเข้าใจ ชุด PAPR คืออะไร ?

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การตรวจหรือต้องอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวนมาก เป็นเวลานานทำให้มีคว...