ถุงมือ MICROTEX® นวัตกรรมถุงมือกันบาด สำหรับอุตสาหกรรม

ปัจจุบันถุงมือกันบาด (Cut Resistant Gloves) เป็นอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นมากในหลายๆ อุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถใส่เพื่อป้อง...