ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด และสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง  ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และชมรมความปลอดภัยในการทำงานภ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด กับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ภาพบรรยากาศภายในงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 34 ณ เมืองทองธานี ในปีนี้บูธของ GLOVETEX  นำเสนอสินค้าภายใต้ Concept "City of PPE...