ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด | GLOVETEX.COM

กลัฟเท็กซ์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (SHAWPAT) ส่งมอบหน้ากากอนามัยและ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ในกิจกรรม "ปฏิทิ...

CSR โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ผู้นำเรื่องถุงมือเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกชนิด ได้รวมทำ CSR กับ คพอ. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 บริษ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้ทำ CSR กับกองเรือฟรีเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2566 กับผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ และแนะนำบริษัทฯ ให้ทราบและท่านให้ความสน...