Mindset ด้านความปลอดภัยในการทำงาน | GLOVETEX.COM

1. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลกระทบมากที่สุด ผู้บริหารของเราเชื่อว่า...

MICROTEX คือแบรนด์อะไร มีจุดเด่นอะไรบ้าง?

MICROTEX คือแบรนด์ของคนไทย อ่านว่า “ไมโครเท็กซ์” เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายสินค้าความปลอดภัยส่วนบุคคลครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมวกนิรภัย หน้ากากน...