Public Relations

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ( THAILAND SAFE@WORK #35 )ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน โดยโซนนิทรรศการ จัดขึ้นบริเวณฮอลล์ 11-12

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมบูธแสดงสินค้าของกลัฟเท็กซ์ ภายในบูธมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุก รวมถึงเกมและความรู้ในเรื่องสินค้า ความปลอดภัย และนวัติกรรมใหม่ๆของเราอีกมากมายภายในบูธ กลัฟเท็กซ์ ปีนี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อธิเช่น กิจกรรม เพิ่มเพื่อน กับ Line Microtex รับรางวัลถุงมือรุ่น Limited กันไปเลย และยังมีการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วย นอกจากนี้ กลัฟเท็กซ์ ยังขนสินค้าใหม่ สินค้านวัตกรรมมากมายมาแสดง เช่น

  • ถุงมือกันบาดระดับ A9 มากที่สุดในโลก
  • ถุงมือทนร้อนทนเย็น Lanon
  • ถุงมือกันร้อน Kevlar ซับในคอตตอล

และยังมีอื่นๆอีกมายมายหลายรายการ นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม สินค้าใหม่ที่นำมาแสดงครั้งแรกในงาน และสินค้านวัตกรรมที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลและหวังว่าเราจะได้พบกันที่งาน “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35” Thailand Safe@Work  จัดที่ IMPACT Arena, Exhibition Hall เมืองทองธานี วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2023 ที่ฮอลล์ 11-12 เลขที่ บูธ A3

เพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนกับ กลัฟเท็กซ์ รับสิทธิ์พิเศษถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1: ฟรี! ถุงมือจากไมโครเท็กซ์ เพียงเพิ่มเพื่อน

ต่อที่ 2: ลงทะเบียนลุ้นรับ HUAWEI WATCH Fit 2 จำนวน 5 รางวัล

ต่อที่ 3: ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมใน Line @Microtex ทุกเดือน แจกรางวัลทุกเดือน

มูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่าแสนบาท เพียงทำตามกติกาง่ายๆ

หมายเหตุ : สามารถนำไปรับรางวัลได้ที่ บูธ กลัฟเท็กซ์ เลขที่บูธ A3 ฮอลล์ 11-12