Public Relations

สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2566

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2566 ณ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่จัดขึ้นในวันที่ 8-9 มี.ค. 2566บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2566 ณ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยในงานทาง บริษัท กลัฟเท็กซ์ ได้นำเสนอสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคลครบวงจร เช่น

  • หมวกนิรภัย
  • หน้ากากกันสารเคมี
  • เอี่ยมยางป้องกันลำตัว
  • รวมไปถึงถุงมือที่หลากหลาย

สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะถุงมือกันบาด Microtex ที่เป็นถุงมือกันบาดอันดับ 1 ของประเทศ
พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมร่วมสนุก และมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าอบรม

ท่านสุทธิ สุโกศล (ประธาน) ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และท่านวรานนท์ ปีติวรรณ ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดินชมบูธ และร่วมถ่ายภาพ