เตือนผู้นิยมสักให้คำนึงถึงความเสี่ยงและอันตรายของการสัก

เตือนผู้นิยมสักให้คำนึงถึงความเสี่ยงและอันตรายของการสัก แนะให้คิดให้ดีก่อนสักเพราะอาจติดเชื้อและมีแผลเป็นติดตัวได้ นายแพทย์มานัส ...