กลัฟเท็กซ์ นวัตกรรมของเรา
สู่ความปลอดภัยของคุณ
เพิ่มเติม

กลัฟเท็กซ์ เราเป็นบริษัทชั้นนำของไทย ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์ตราไมโครเท็กซ์ ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้ทุกมิติของความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราคิดค้นและพัฒนาขึ้น อาทิ ถุงมือจากเส้นใย Microtex ถุงมือเคฟล่า ถุงมือกันบาดกันร้อน ถุงมือยาง หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย ชุดกันไฟ ถุงมือกันการกระแทก ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ไมโครเท็กซ์ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความสะดวกสบาย ทนทาน และคุ้มค่า

INNOVATION

กลัฟเท็กซ์ เราเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคิดค้น Microtex Fiber (Low-Lint Fiber) การผลิต Engineering Yarn เพื่อถุงมือกันการบาดแต่ยังใช้ความสบายแก่ผู้สวมใส่ การผลิตถุงมือกันกระแทกโดยไม่ต้องเย็บชิ้นส่วน การผลิตชุดนักบิน ชุดกันไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้ Medical Fabric เพื่อผลิตหน้ากากผ้า ฯลฯ และเรายังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน

อีกระดับของการดูแลใส่ใจ เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีกว่าเดิม CarePlus by MICROTEX ให้คุณมากกว่าการป้องกัน เพราะทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการคัดสรรค ใส่ใจในเรื่องมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง และคำนึงห่วงใยถึงผู้ใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ โดยส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบจากหลากหลายสถาบันเพื่อความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยที่คุณสามารถไว้วางใจเลือกใช้… เพื่อคุณและคนที่คุณห่วงใย

Co-Operation

เรามีพันธมิตรและความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั่วโลก ที่ให้เราเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ทั้งในแบบ OEM และภายใต้ตราสินค้าของกลัฟเท็กซ์ อีกทั้งยังได้รับความเชื่อถือ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้ในประเทศ อาทิ Ansell, Dupont, Kimberly-Clark, TOWA, HexAmor, ATG, No-Cry, Honeywell, TEIJIN  ความร่วมมือต่างๆที่ กลัฟท์เท็กซ์มีกับพันธมิตรชี้นนำเหล่านี้ ช่วยให้เรามีองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน

มาตรฐานของเรา

เราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานในการบริหารจัดการในระดับประเทศและสากล

มาตรฐานสินค้าของเรา

ได้รับรองมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

GLOVETEX The Best Glove Solution ที่สุดแห่งนวัตกรรมถุงมือ

กลัฟเท็กซ์ ร่วม “โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Concept งาน จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม โดยนำกลุ่มถุงมือกันบาด ถุงมือกันแบคทีเรีย ถุงมือกันร้อน และสินค้าที่ใช้ support การทำงาน และในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พนักงาน หรือบุคลากรในสถานประกอบการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin เป็นรางวัลเกียรติยศที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

เกร็ดความรู้

นวัตกรรมของเราสู่ความปลอดภัยของคุณ
จากบทความที่แล้ว เทคโนโลยี Blue HI-CUT ถุงมือกันบาด อันดับ 1 ของประเทศ [...]
ว่าด้วยเรื่องของการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วมักจะเรื่องของสารเคมีบาง [...]
หากพูดถึงถุงมือกันบาดแล้ว เรามักจะพบกว่าถุงมือกันบาดส่วนใหญ่เป็นที่นิย [...]
EN 388:2003 มาตรฐานสำหรับควบคุมถุงมือป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานเครื [...]