กลัฟเท็กซ์ นวัตกรรมของเรา
สู่ความปลอดภัยของคุณ
เพิ่มเติม

กลัฟเท็กซ์ เราเป็นบริษัทชั้นนำของไทย ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์ตราไมโครเท็กซ์ ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้ทุกมิติของความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราคิดค้นและพัฒนาขึ้น อาทิ ถุงมือจากเส้นใย Microtex ถุงมือเคฟล่า ถุงมือกันบาดกันร้อน ถุงมือยาง หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย ชุดกันไฟ ถุงมือกันการกระแทก ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ไมโครเท็กซ์ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความสะดวกสบาย ทนทาน และคุ้มค่า

INNOVATION

กลัฟเท็กซ์ เราเป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคิดค้น Microtex Fiber (Low-Lint Fiber) การผลิต Engineering Yarn เพื่อถุงมือกันการบาดแต่ยังใช้ความสบายแก่ผู้สวมใส่ การผลิตถุงมือกันกระแทกโดยไม่ต้องเย็บชิ้นส่วน การผลิตชุดนักบิน ชุดกันไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้ Medical Fabric เพื่อผลิตหน้ากากผ้า ฯลฯ และเรายังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน

อีกระดับของการดูแลใส่ใจ เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีกว่าเดิม CarePlus by MICROTEX ให้คุณมากกว่าการป้องกัน เพราะทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการคัดสรรค ใส่ใจในเรื่องมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง และคำนึงห่วงใยถึงผู้ใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ โดยส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบจากหลากหลายสถาบันเพื่อความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยที่คุณสามารถไว้วางใจเลือกใช้… เพื่อคุณและคนที่คุณห่วงใย

Co-Operation

เรามีพันธมิตรและความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั่วโลก ที่ให้เราเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ทั้งในแบบ OEM และภายใต้ตราสินค้าของกลัฟเท็กซ์ อีกทั้งยังได้รับความเชื่อถือ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้ในประเทศ อาทิ Ansell, Dupont, Kimberly-Clark, TOWA, HexAmor, ATG, No-Cry, Honeywell, TEIJIN  ความร่วมมือต่างๆที่ กลัฟท์เท็กซ์มีกับพันธมิตรชี้นนำเหล่านี้ ช่วยให้เรามีองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน

มาตรฐานของเรา

เราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานในการบริหารจัดการในระดับประเทศและสากล

มาตรฐานสินค้าของเรา

ได้รับรองมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

GLOVETEX The Best Glove Solution ที่สุดแห่งนวัตกรรมถุงมือ

กลัฟเท็กซ์ ร่วมโครงโครงการทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน ประสาน สปสช. ส่งมอบเครื่อง PAPR

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ –  ได้มีการแถลข่าว “โครงการทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19” โดยความร่วมมือโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน กองทัพอากาศ มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้การจัดหาเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin เป็นรางวัลเกียรติยศที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

เกร็ดความรู้

นวัตกรรมของเราสู่ความปลอดภัยของคุณ
ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล ( PPE : Personal protective equipm [...]
ในยุคที่ทุกคนต้องระวังตัวกันมากขึ้น ถุงมือยาง ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิต [...]
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ยังคง [...]
ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การตรวจแ [...]