เรื่องเช็ด! เช็ด! ของ Kimberly Clark สะอาดแบบนี้ ต้องบอกต่อ

เรื่องความสะอาดไม่ว่าจะงานด้านไหนก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้น เพราะบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ในงาน และผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องการส่งต่อไปให้ลูกค้า ...