รู้จักและเข้าใจ ชุด PAPR คืออะไร ?

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การตรวจหรือต้องอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวนมาก เป็นเวลานานทำให้มีคว...