พิธีรดน้ำสงฆ์ประจำปีของบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด

พิธีรดน้ำสงฆ์ประจำปีของบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด เนื่องในโอกาสที่สำคัญนี้ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพ...