ถุงมือ Safety มีกี่ประเภท เลือกให้ดี เหมาะกับงาน ก่อนใช้จริง

ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล ( PPE : Personal protective equipment ) ในการทำงานเขาเรานั้น ส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่...