ปลูกป่า ลดโลกร้อน ได้จริงหรือไม่? | GLOVETEX.COM

คำตอบคือ ได้ ที่ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้ เพราะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุด ซึ่งต้นไม้ 1 ต้น สามารถด...
ร่วมใจกันปลูกป่า ลดโลกร้อน สวมถุงมือ ปลอดภัยจากภัยร้าย

ร่วมใจกันปลูกป่า ลดโลกร้อน สวมถุงมือ ปลอดภัยจากภัยร้าย | GLOVETEX.COM

โลกร้อน ภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลกและชีวิตของเรา โลกร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลร้ายแรงต่อโลกของเรา อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิ...