Thai Simon-ST1011 BLACK
Thai Simon-ST1011 BLACK-1
Thai Simon-AS3013-Size

SIMON Safety Shoes<br>รองเท้าเซฟตี้ ตราซีม่อน<br> รุ่น ST1011 BLACK โพลียูรีเทน

รหัสสินค้า: ST1011

คุณสมบัติ

  • หน้าเท้ากว้างเป็นพิเศษ
  • ผ่านมาตรฐาน TIS.523-2554
  • ผลิตจากโพลียูรีเทนผสม
  • มีประสิทธิภาพ พร้อมความทนทาน
  • รองรับแรงกระแทก ได้ 200 จูล

การใช้งาน

  • งานป้องกันการลื่น
  • งานป้องกันแรงกระแทก
  • งานสัมผัสน้ำมัน

ขนาดบรรจุ

  • 1 กล่องบรรจุ 1 คู่
  • 1 ลังบรรจุ 10 คู่