เกร็ดความรู้

Glovetex กับ Thailand Trust Mark

สินค้ามีอยู่มากมายในตลาดให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นในซุปเปอร์มาร์เก็ต , ร้านสะดวกซื้อ , ร้านค้าปลีก หรือแหล่งการค้าอื่นๆ คุณจะตัดสินใจเลือกสินค้าอย่างไร ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศยอมรับ
วันนี้ Glovetex จะมาอธิบายเพิ่มเติม สำหรับมาตรฐาน T Mark หรือชื่อเต็มๆ ว่า Thailand Trust Mark ตราสัญลักษณ์คุณภาพของสินค้าไทย ว่ามีความสำคัญอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรกับผู้บริโภคบ้าง

Thailand Trust Mark (T Mark) คือตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานจากทั้ง 4 ปัจจัย คือ
  1. GLOBAL QUALITY CERTIFICATION การรับรองมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากลต่างประเทศ
  2. GREEN INDUSTRY การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. CSR-DIW แนวคิดพื้นฐานการทำธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
  4. Thai Labour Standard การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2563)
       จึงเชื่อมั่นได้ว่า ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จะมอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแน่นอน

.

Glovetex ก็เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมของสินค้า Thailand Trust Mark นี้ เพราะ Glovetex ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต และสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าของ Glovetex เช่นเดียวกัน
Glovetex คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Enviromental Concern) มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้าง (Fair Labour) ที่มีความเป็นเลิศภายใต้แนวคิด Heartmade Quality เน้นส่งสินค้าคุณภาพของประเทศไทย ที่ไปได้ไกลทั่วโลก