ร่วมใจกันปลูกป่า ลดโลกร้อน สวมถุงมือ ปลอดภัยจากภัยร้าย

ร่วมใจกันปลูกป่า ลดโลกร้อน สวมถุงมือ ปลอดภัยจากภัยร้าย | GLOVETEX.COM

โลกร้อน ภัยคุกคามร้ายแรงต่อโลกและชีวิตของเรา โลกร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลร้ายแรงต่อโลกของเรา อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิ...

ทำไมต้องใส่แว่นตานิรภัยเมื่อทำงานกลางแจ้ง? | GLOVETEX.COM

ทำไมต้องใส่แว่นตานิรภัยเมื่อทำงานกลางแจ้งการทำงานกลางแจ้งมาพร้อมกับความเสี่ยงที่หลากหลายต่อดวงตาของคุณ ดวงอาทิตย์ รังสียูวี ลม ฝุ่น และ...

อุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส | GLOVETEX.COM

ใครที่ไม่อยากอ่านยาวๆ เรามาสรุปแบบสั้นๆให้อ่านกันตรงนี้เลย สรุปข้อมูล "7 เทคนิคการทำงานบนที่สูงและนั่งร้านอย่างปลอดภัยได้มาตรฐา...

มาตรฐาน เกี่ยวกับ ถุงมือนิรภัย | GLOVETEX.COM

มาตราฐาน เกี่ยวกับ ถุงมือนิรภัย ถุงมือนิรภัยมีบทบาทสำคัญในการปกป้องมือของเราจากอันตรายต่างๆ ในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ถุงมือไม่ได้ถ...

มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน ครั้งที่ 37 | GLOVETEX.COM

มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน ครั้งที่ 37นักอุตสาหกรรมโลหการจำนวนกว่า 95,000 คนจะได้ก้าวสู่ความเป็นผ...

Mindset ด้านความปลอดภัยในการทำงาน | GLOVETEX.COM

1. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเป็นผู้นำจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลกระทบมากที่สุด ผู้บริหารของเราเชื่อว่า...

จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับ วิชาชีพ | GLOVETEX.COM

จป. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) จป.บริหาร (Safe...

หยุดการสูญเสียด้วย Safety Frist | GLOVETEX.COM

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ทุกปี มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในที่ทำงาน ...

กลัฟเท็กซ์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด กับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

ภาพบรรยากาศภายในงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ เมืองทองธานี ในปีนี้บูธของ GLOVETEX  นำเสนอสินค้าภายใต้ นวั...

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง...