Food Safety และ Food Grade แตกต่างกันอย่างไร?

ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน เรามักจะเคยได้ยินคำว่า “Food grade” และ “Food safe” ซึ่งทั้งสองคำนั้นมีความคล้ายคลึงกั...